Handpump

GPI Kolvhandpump är av gjuten aluminium för att ge så låg vikt som möjligt. Den har ett handtag av stål designat för att undvika klämskador och har en pumpkapacitet upp till 114 l/min. En inbyggd avluftningsventil i pumphuset förebygger uppkomst av luftbubblor vid pumpning.

Till skillnad från andra handpumpar levererar den dubbelt så mycket till en tredjedels arbete.

Pumpen passar för många olika vätskor som exempelvis smörjolja, bensin (ATEX), dieselolja, fotogen, olja, lösningsmedel, glykol, etanol, E85, RME, biodiesel, miljödiesel m m.

Tillagd i varukorgen